Martinlaakson lukion opiskeluhuolto

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat

Kannattaa olla itse aktiivinen ja pyytää tukea tarvittaessa. Apu löytyy aina!

Tuomi kukassa

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Martinlaakson lukiossa opiskeluhuollosta vastaa yhteisöllinen, moniammatillinen hyvinvointiryhmä (YHR), jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää opiskeluhuoltotoimintaa yleisellä tasolla. YHR:ään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä psykologi. YHR ei käsittele yksittäisten opiskelijoiden asioita.

Yksittäisten opiskelijoiden tukemisesta vastaa yksilökohtainen opiskeluhuolto eli henkilökohtainen tuki opettajilta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, kuraattorilta tai psykologilta.

Opiskeluhuoltotyöhön osallistuvien tehtävät:

Rehtori

* vastaa lukion opiskeluhuollon toiminnasta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä

Aineenopettaja

* seuraa omien kurssiensa opiskelijoiden hyvinvointia ja osallistumista opetukseen

* merkitsee päivittäin opiskelijoidensa poissaolot Wilmaan

* konsultoi erityisopettajaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksista tarvittaessa

* sopii tarvittaessa opiskelijan kanssa tukiopetuksesta ja/tai muista opiskelujärjestelyistä

Ryhmänohjaaja

* käy kahdenkeskiset ja pienryhmäkeskustelut opiskelijan kanssa

* tarkistaa opiskelijan opiskelumenestyksen jaksoittain

* keskustelee opiskelijan kanssa ja tarvittaessa huoltajan sekä aineenopettajien kanssa opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi

Opinto-ohjaaja

antaa tukea ja ohjausta

*lukio-opiskelun käytäntöihin, opiskelutaitoihin ja elämänhallintaan,

* aine- ja kurssivalintoihin

* kiinnostuksien ja vahvuuksien kartoittamiseen

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto ohjaa opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, auttaa eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tukee opiskelua sekä tulevaa työkykyä. Asetuksen (STM 380/2009) mukaisesti terveystarkastus tehdään jokaiselle 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijalle ja yksilöllisen tarpeen mukaan myös 3. vuosikurssin opiskelijoille. Muissa terveyteen liittyvissä asioissa opiskelijat voivat tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta päivystysaikoina. Opiskelija voi myös varata ajan vastaanotolle puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Terveydenhoitaja Minna Leutonen
minna.leutonen@vantaa.fi, p
uh. 043 825 9924
Akuutit asiat myös terveydenhoitaja Silja Apilainen MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, ma-pe puh. 040 823 8980 silja.apilainen@vantaa.fi

Erityisopettaja

Erityisen tuen avulla autetaan ensisijaisesti opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia tai muita oppimisvaikeuksia. Tuki on pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen ja itsetunnon vahvistamiseen oppijana.

Lukivaikeudet, lukilausunnot

Kaikilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua lukuvuoden alussa lukiseulaan, jonka avulla kartoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. (ks. lisää luki-lausunnoista kohdasta “Yo-tutkinto/lukivaikeudet ja -lausunnot”). LUKI-asioista vastaa erityisopettaja.

Erityisopettaja Nina Tervala
nina.tervala@vantaa.fi, puh. 050 312 4486 tai Wilma-viesti
Erityisopettaja on tavattavissa torstaisin kansliakäytävällä huoneessa 206.3.

Erityisopettaja Katri Burjam-Jalonen

katri.burjam-jalonen@vantaa.fi, puh. 040 6603223

Erityisopettaja on tavattavissa keskiviikkoisin huoneessa 206.3

Psykologi

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, opinto-ohjaajan tai opettajan ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä psykologiin Wilma-viestillä, puhelimitse tai tulemalla käymään työhuoneella.

Psykologiin kannattaa olla yhteydessä

* jos sinulla on elämäntilanteeseen tai elämänhallintaan liittyviä pulmia

* jos tarvitset apua motivaation puutteeseen tai kouluväsymykseen

* jos sinulla on ihmissuhdevaikeuksia

* jos koet tarvitsevasi apua masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin tai jännittämiseen liittyen

* jos tarvitset apua tulevaisuutesi suunnittelun kanssa

Psykologi Anni Hirsaho
anni.hirsaho@vantaa.fi, puh. 043 825 9708, tai Wilma-viesti
Psykologin huone on terveydenhuollon tiloissa.

Kuraattori

Kuraattorille voi hakeutua, jos esimerkiksi
*omasta jaksamisesta tai motivaatiosta on huolta
*yksinäisyys tai ihmissuhteet vievät voimia
*asumis- tai raha-asiat kaipaavat selvittelyä
*päihteiden käyttö tai pelaaminen häiritsevät arkea
*identiteettiin liittyvät asiat mietityttävät
*elämäntilanteessa tapahtuu äkillinen muutos

Tärkeää on, ettet jää yksin huolesi kanssa! Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori Anne Elojärvi
anne.elojarvi@vantaa.fi, puh. 043 826 6106 tai Wilma-viesti
Kuraattorin huone on terveydenhuollon tiloissa.