Martinlaakson lukio, ylioppilaskokeeseen ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeeseen ilmoittaudutaan lukion kanslian kautta.

Martsarin ylioppilaita

Martsarin ylioppilaita

YO-tutkintoon ilmoittautuminen

Martinlaakson lukiossa opiskelevat opiskelijat ilmoittautuvat yo-tutkintoon Wilman lomakkeella "YO-ILMOITTAUTUMINEN" ja palauttavat paperisen ilmoittautumislomakkeen kansliaan lukiosihteerille Martsarin opinto-oppaassa ilmoitettuun aikaan mennessä.

Martinlaakson lukiosta valmistuneet opiskelijat, jotka haluavat tulla korottamaan tai täydentämään tutkintoa ilmoittautuvat joko paikan päällä täyttämällä paperisen ilmoittautumislomakkeen tai pyytämällä ilmoittautumislomakkeen sähköpostiin ja palauttamalla sen sähköpostitse kansliaan osoitteeseen ritva.rasanen@vantaa.fi

Yo-kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Rajaton määrä uusimiskertoja. Uusiminen tapahtuu siinä lukiossa, josta opiskelija on valmistunut. Parempi arvosana jää todistukseen. Olethan valmis panostamaan uusintakokeeseen?

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tason vaihto on sallittua, jos tutkintoon edelleen sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe (= A-tason koe). Hylättyä ylimääräistä koetta ei ole pakko uusia.

Lisätietoja yo-tutkintoon ja lakkiaisiin liittyen antaa rehtori Salme Sulander (salme.sulander@vantaa.fi, 043 825 7199)