Martinlaakson lukio, ylioppilaskokeiden arvostelu

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat

Ylioppilastutkintolautakunta päättää ylioppilaskokeiden arvostelusta. Lukion opettajat suorittavat alustavan arvioinnin ennen Ylioppilastutintolautakunnan sensorien suorittamaa arviointia.

Ylioppilaslakki

Ylioppilaslakki

Ylioppilastutkinnon kokeet arvostellaan arvosanoilla (korkeimmasta alimpaan):

 • laudatur (L)
 • eximia cum laude approbatur (E)
 • magna cum laude approbatur (M)
 • cum laude approbatur (C)
 • lubenter approbatur (B)
 • approbatur (A)
 • improbatur (I)

Lukion omat opettajat suorittavat kaikkien ylioppilaskokeiden alustavan arvostelun. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit arvostelevat kaikki suoritukset uudelleen ja antavat niistä pistemäärän kussakin ainejaoksessa yhteisesti päätettyjen arvostelukriteerien mukaisesti. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää sitten, kun arvostelutyö on saatu päätökseen, jokaisella tutkintokerralla erikseen.

Kompensaatio

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että kokelaalla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka hän ei saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin tutkintoon vaadittavasta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden ylioppilastutkintotodistukseen tulevien kokeiden arvosanat. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa otetaan huomioon vain tutkintoon vaadittavissa kokeissa saadut hyväksytyt arvosanat.

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti: laudatur 7, eximia cumlaude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman.

Kompensaatio syksyllä 2021 tai aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa

Jos kokelas saa hylätyn yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada kuitenkin ylioppilastutkintotodistuksen kompensaation avulla. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+ tai i tai i- tai i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä pakollisesta ja ylimääräisestä kokeesta (myös kaikista reaaliaineen kokeista) saamastaan arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

 • laudatur 7
 • eximia 6
 • magna 5
 • cum laude 4
 • lubenter 3
 • approbatur 2

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja kompensaatioon tarvitaan pisteitä seuraavasti:

 • i + 12 kompensaatiopistettä
 • i 14 kompensaatiopistettä
 • i – 16 kompensaatiopistettä
 • i = 18 kompensaatiopistettä

Kompensaatiossa otetaan huomioon vain tutkintotodistukseen kuuluvat arvosanat, joten tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida hylättyä koetta.

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa hakea lautakunnalta oikaisuvaatimusta. Kirjallinen oikaisuvaatimushakemus tehdään Ylioppilastutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollista saada arvostelun tulos tietoonsa. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Lisätietoa tarkistusarvostelusta ja -maksusta löytyy YTL:n sivuilta.

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen, kun kaikki pakolliset ylioppilaskokeet ja lukion oppimäärän mukaiset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi opiskelija saa myös lukion päättötodistuksen. Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään suoritettujen kokeiden tasot ja arvosanat - ei kuitenkaan ylimääräisen kokeen hylättyä suoritusta tai mainintoja erityisjärjestelyistä. Jos opiskelija on jo saanut ylioppilastutkintotodistuksen ja jälkeenpäin korottaa arvosanoja tai täydentäö tutkintoa, Ylioppilastutkintolautakunnalta saa näistä erillisen todistuksen alkuperäisen tutkintotodistuksesi liitteeksi.

Avainsanat

Martinlaakson lukioYlioppilaat