Martinlaakson lukio, ylioppilastutkinto

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutusOpiskelijat
Lakkipöytä Martsarissa

Lakkipöytä Martsarissa

Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tutkinnon suorittamista varten kaikissa lukioissa järjestetään yhtä aikaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, ylioppilaskokeet. Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa, mutta se on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeisiin, kun kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu.

Ylioppilastutkinto, uusi tutkintorakenne

Keväästä 2022 alkaen suoritetaan vähintään viisi (5) koetta. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkinnossa tai sen jälkeen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen vaaditaan kaikilta kokelailta, ja muut vaadittavat neljä koetta tulee valita seuraavista ryhmistä:

  • vieras kieli
  • toinen kotimainen kieli
  • matematiikka
  • reaali.

Vähintään yhden kokeen tulee jatkossakin olla pitkän oppimäärän koe.​ Kokelas valitsee kokeita vähintään kolmesta eri ryhmästä.

Ylioppilastutkinto, vanha tutkintorakenne

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot ovat vanhan tutkintorakenteen mukaisia, jolloin ylioppilastutkinnossa suoritetaan vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Muut kolme pakollista koetta voi valita seuraavista aineista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja yksi ainereaalikoe. Pakollisen ainereaalikokeen voi tehdä jossakin seuraavista reaaliaineista: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, fysiikka, biologia, maantiede tai terveystieto. Neljän pakollisen kokeen lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita oman valinnan mukaan.

Pakolliset kokeet hyväksyttävästi suorittaneet kokelaat saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä.

Ylioppilaskokeet suoritetaan digitaalisesti. Lisätietoa ylioppilastutkinnosta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.