Martinlaakson lukion luonnontiedelinja (LUMA)

Martsarin luma-linjalle valitaan vuosittain 30 opiskelijaa yhteishaun perusteella.

Martsarin lukion lumalaiset laboratoriossa

Martinlaakson lukion lumalaiset labrassa

Luonnontiedelinja (matematiikan ja luonnontieteiden valtakunnallinen erityistehtävä)

LUMA-linjalle valitaan 30 opiskelijaa lukuaineiden keskiarvon perusteella, matematiikka painotettuna x 3 ja fysiikka, kemia, biologia sekä maantiede painotettuna x 2.

Opintotarjonta

Valtakunnallisesti tarjottavien pakollisten ja syventävien opintojen lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus valita lukuisa määrä luonnontieteen valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia erikoisopintoja, kuten esim. orientaatio-, laboratorio- ja tutkimusmoduuleja, tiedeleirikouluja, robotiikkaa, lääketieteellistä biokemiaa, lajintuntemusta, geofysiikkaa sekä teknillisiin korkeakouluihin ja lääketieteelliseen tiedekuntaan valmentavia opintoja. YO-kirjoituksiin valmentavien opintojen avulla varmistat menestymisesi YO-kokeissa.

Itsensä monipuolista kehittämistä varten LUMA-opiskelijamme ovat perinteisesti valinneet myös esim. draama- ja teatteriopintoja, ihmissuhdetaitoja, kansainvälisyyttä (mm. leirikoulumatkat Tansaniaan, Ranskaan tai Saksaan sekä Sveitsissä sijaitsevaan hiukkastutkimuskeskukseen, Cerniin), vieraita kieliä (englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, japani, kiina, latina), taito- ja taideaineita tai kaupallisia aineita. Kaikki Martsarin opiskelijat voivat vapaasti suorittaa taito- ja taideaineiden lukiodiplomeja.

Opiskelu Martsarin LUMA-erityistehtävän mukaan

LUMA-aineissa käytetään yksilöllisiä oppimismenetelmiä, jotka tukevat opiskelijan menestymistä myös jatko-opinnoissa. Tieto- ja viestintätekniikka on monipuolisesti mukana opiskelussa. Opettajat ovat ammattitaitoisia, innostuneita ja aktiivisia oman alansa asiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet LUMA-aineita kansallisesti ja kansainvälisesti. LUMA-aineiden opetuksessa on jo pitkään tehty tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yritysten, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen kanssa, joten oppiminen ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle.

Luonnontiedelinjalla (erityinen koulutustehtävä) opiskelevan tulee suorittaa lukion aikana vähintään 24 opintopistetta LUMA-aineissa, jolloin hän voi jättää opinto-ohjelmastaan pois 16 opintopistettä valtakunnallista pakollista opinnoista niin, että jokaisesta aineesta kuitenkin jää opiskeltavaksi vähintään puolet pakollisista opinnoista. Mitään oppiainetta ei siis saa kokonaan huojentaa pois.

Luonnontiedelinjan opiskelijat saavat Martsarista erinomaiset edellytykset luonnontieteiden ja matematiikan jatko-opintoihin.

Leirit

Opiskelijat osallistuvat myös monenlaisille leireille.